Polish English German Russian

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy STALBUD poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej" nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0189/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę linii do cięcia i otworowania kształtowników sterowaną numerycznie.

 

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty - załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2
  4. Specyfikacja dostaw i usług - załącznik nr 3

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców.
  2. Wzór oferty - załącznik nr 1 - tekst jednolity
  3. Specyfikacja dostaw i usług - załącznik nr 3 - tekst jednolity

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty