Polish English German Russian

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy STALBUD poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej" nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0189/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę linii do spawania kształtowników blachownicowych.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania wykonawców:

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie parametrów technicznych urządzenia zmianie uległy zapisy w punkcie opis przedmiotu zamówienia,

było:

"Krótki opis przedmiotu zamówienia: linii do spawania kształtowników blachownicowych - 1 kpl.
Minimalne parametry techniczne linii:
Długość spawanego kształtownika min. 14,50 m
Prędkość posuwu roboczego min. 2 m/min
Sterowanie numeryczne
Rodzaje spawanych belek   T, I, H, asymetryczne, kątowniki, belki zbieżne
Środnik wysokość minimalna nie mniej niż 200 mm
Środnik wysokość maksymalna nie mniej niż 2000 mm (wliczając półki)
Środnik grubość minimalna nie mniej niż 6 mm
Środnik grubość maksymalna nie mniej niż 32 mm
Półka szerokość minimalna nie mniej niż 150 mm
Półka szerokość maksymalna nie mniej niż 700 mm
Półka grubość minimalna nie mniej niż 8 mm
Półka grubość maksymalna nie mniej niż 80 mm
Minimalna długość belki nie mniej niż 6000 mm
Maksymalna waga belki nie mniej niż 800 kg/m
Możliwość spawania belek stożkowych do 10°
Sterowanie z panelu PLC dla wszystkich funkcji
Możliwość zdalnego podłączenia linii do internetu"


obecnie jest:

"Krótki opis przedmiotu zamówienia: linii do spawania kształtowników blachownicowych - 1 kpl.
Minimalne parametry techniczne linii:
Długość spawanego kształtownika min. 14,50 m
Prędkość posuwu roboczego min. 2 m/min
Sterowanie numeryczne
Rodzaje spawanych belek   T, I, H, asymetryczne, kątowniki, belki zbieżne
Środnik wysokość nie mniej niż 2000 mm (wliczając półki)
Środnik grubość nie mniej niż 32 mm
Półka szerokość nie mniej niż 700 mm
Półka grubość nie mniej niż 80 mm
Możliwość spawania belek stożkowych do 10°
Sterowanie z panelu PLC dla wszystkich funkcji
Możliwość zdalnego podłączenia linii do internetu"

Pozostałe zapisy ogłoszenia dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki po zmianach:

 

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu