Realizacja w oparciu o uzyskane certyfikaty EN 1090-2 do klasy EXC3 oraz certyfikat spawalniczy EN ISO 3834-2, całkowita powierzchnia produkcyjna wynosi 7000 m2, zdolności produkcyjne do 400 ton/miesiąc.

Skontaktuj się z nami!